כיסוי ביטוחי לתלמידים

אל הורי תלמידינו
 
שלום רב, 
 
 
הנדון: כיסוי ביטוחי לתלמידים
 
 
1.      בביטוח תאונות אישיות. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי הורים. ביטוח זה מכסה נכות זמנית,נכות קבועה או חלילה מוות.לקבלת תנאי הפוליסה וטפסי תביעה יש לפנות לבית הספר או למחלקת החינוך ברשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד החינוכי בו למד התלמיד בזמן הפגיעה.
2.      כיסוי חבות(צד ג') אחריות משרד החינוך ועובדיו מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל" חב' לביטוח בע"מ,רח' ערבה 3 קריית שדה התעופה ת.ד. 282 נתב"ג 70100.אם הורי התלמיד חושבים שלתאונה של בנם קיימת אחריות חוקית של "תאונות אישיות" על פי סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה , רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה משרד החינוך ועובדיו,זכותם לתבוע פיצוי דרך חב' הביטוח הנ"ל.
 
הסדר לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה.
 
משרד החינוך  האריך את ההתקשרות עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי שינייםחינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.
הטיפולים ניתנים מטעם משרד החינוך כהטבה בלבד אשר מוגבלת בהיקפה,ואינה מעוגנת בחובה            
חוקית כלשהי ואין המדובר בפיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.
 
טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי"ס (תשנ"ט 1969), מגילאי טרום חובה ועד על יסודי (כולל יג'-יד') או עד הגיעם לגיל 18 – המאוחר מביניהם. כולל תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי.
          הסדר זה יחול  כל עוד ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" הינו בתוקף.
 
הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.
 
המשך טיפול – כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול , עליו לפנות למוקד "כלל בריאות" אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד (רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי).
 
אין להפנות או לפנות ישירות לרופאי "כלל בריאות אלה אך ורק דרך המוקד.
מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרי הוצאות בגין טיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות .
 
המוקד פועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה כולל שבתות וחגים
מס' הטלפון במוקד הינו: 1-800-44-33-44
 
שעות פעילות המרפאות:
בימים א'-ה' בין השעות:         08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג בין השעות:    08:00-13:00
              על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס)
 
 
    לברורים ניתן לפנות למשרד החינוך המחלקה לביטוח,טלפון:02-5602276   
 
   מצורף בזאת רשימת הטיפולים שבהסדר:
 
 
להלן רשימת הטיפולים להן זכאי תלמיד כאמור, במסגרת ההסדר עם "כלל בריאות".
 
מס'
סוג הטיפול
מס'
סוג הטיפול
1
צילום רנטגן
22
החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה
2
צילום פנורמי
23
סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה
3
בדיקה
24
משיכת שן
4
עזרה ראשונה
25
הלבנת שן בודדת לאחר חבלה
5
שיחזור כותרת שבורה עם חומר מרוכב
26
שומר מקום לאחר אובדן שן ראשונית אחורית
6
הארכת כותרת
27
הדבקת כתר זמני
7
טפול שורש תעלה 1
28
מבנה ישיר
8
טיפול שורש 2 תעלות
29
מבנה יצוק
9
טיפול שורש 3 תעלות
30
כתר שקוף עם חומר מרוכב
10
חידוש טיפול שורש תעלה 1
31
כתר אקרילי מבושל
11
חידוש טיפול שורש 2 תעלות
32
כתר אקרילי מוכן
12
חידוש טיפול שורש 3 תעלות
33
כתר חרסינה
13
כריתת חוד השורש-כולל סתימה רטרוגרדית
34
תותבת חלקית להוצאה (פליפר)
14
עקירה רגילה
35
תיקון תותבת
15
עקירה כירורגית
36
תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת
16
כיפוי מוך ישיר
37
הזזת שיניים בודדות
17
כיפוי מוך לא ישיר
38
שתל שן
18
קיטוע מוך
39
טיפול שיניים בהרדמה כללית
19
קיטוע מוך חלקי
40
חוו"ד שניה ממומחה לילדים
20
חיוד- טיפול שורש במימת הסידן
41
ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה
21
קיבוע שיניים ניידות
41
אילחוש או גז צחוק במקרה הצורך