תכנית "סע לשלום"

תכנית סע לשלום

  תכנית "סע לשלום"

בשנת הלימודים תשע"ז נמשיך בתכנית "סע לשלום" בהובלת וועד ההורים המוסדי והנהלת ביה"ס.

מטרת התכנית הינה הורדה בטוחה של תלמידי ביה"ס מהרכב המשפחתי בעת ההגעה

לביה"ס, לשם שמירה על ביטחונם של התלמידים ולהפחתת עומסי תנועה על עורק הרחוב.

התכנית מופעלת על ידי הורי ביה"ס.

 

זכרו שמטרת התכנית היא לשמור על חיי ילדינו!

 

תודה על שיתוף הפעולה!

 

בברכת שנה טובה ובטוחה!