חינוך לגיל ההתבגרות

הורים יקרים,
במהלך השנה התלמידים לומדים שעת כישורי חיים על-ידי יועצת בית הספר. תכנית כישורי חיים היא תוצר של ההכרה כי בית-הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי, החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התכנית היא, שלמידה רגשית, חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה בבית-הספר וגם משלימה אותה. מדובר בכישורים נרכשים, שאותם ניתן ללמד ובהם ניתן להתאמן, התורמים לשיפור הרווחה הנפשית של התלמידים.
בית-הספר הוא עולם ומלואו בזעיר אנפין: מתקיימות בו מערכות יחסים שונות, תלמידים נחשפים למצבים בין-אישיים מגוונים, ביניהם גם מצבי סיכון, ונדרשות בו התמודדויות הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. על מנת לא ליצור מצב של ניתוק מלאכותי, שבו יהפוך בית-הספר רק למקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על החיים ילמדו החוויות שמחוץ לכתליו, יש לזמן למידה על מצבי החיים השונים וההתפתחות בתוך בית-הספר.
המיקוד של שכבת ו' בתכנית כישורי חיים באה לידי ביטוי בתכנים הבאים:
א.      שינויים החלים בגיל ההתבגרות בארבעה תחומים: גופני, קוגניטיבי, רגשי, חברתי.
הרחבה בכל אחד מהם.
1.      שמירת גבולות הגוף, ומבוגרים משמעותיים שלי (את מי אני משתף ועל מי אני סומך בעת צרה).
2.      "קשר של שתיקה" בגיל ההתבגרות- מאפייני ההתנהגות, מה מספרים, מה לא, מהם גבולות השתיקה.
3.      התמודדות במצבי סיכון, לחץ ומשבר- לחץ חברתי, הטרדה מינית, הימנעות מעישון סיגריות ושתיית אלכוהול, סכנות מול יתרונות הרשת.
4.      מהות הקשר עם המבוגרים/ החברים בגיל ההתבגרות
5.      דימוי עצמי, דימוי גוף, (תהליכי גיבוש העצמי וספרציה).
6.      חינוך לאורח חיים בריא- ספורט, תזונה נכונה בגיל ההתבגרות.
7.      התפתחות מינית והיגיינה.
8.      מעברים- איך מתכוננים למעבר לחטיבת הביניים? התלמידים יבינו שכל מעבר הוא שינוי ויש בו סיכויים וסיכונים, הם יבינו שתפיסת השינוי כסיכוי או כסיכון תלויה בפרשנות האישית, יכירו שבמעברים ישנם מצבים מוכרים וישנם מצבים חדשים ובלתי מוכרים, יהיו מודעים לאפשרויות החיוביות הטמונות במעבר למקום חדש ויתנסו בהצגת ה"עצמי" באור חדש.
שיעורי כישורי חיים מתקיימים לאורך השנה כשעה שבועית. שיעורים אלו מתקיימים במסגרת כיתתית, למעט נושא התפתחות מינית והיגיינה הנלמד במסגרת קבוצות הומוגניות של בנים ובנות לחוד ובהתאם לצרכים שעולים בקרב התלמידים.
למידע נוסף אודות התכנית אתם מוזמנים לפנות אליי.
בברכה,
מלכה שמואלביץ
יועצת ביה"ס