פרלמנט הילדים והנוער

ב 31/12/17 התקיימה מליאה ראשונה מסוגה בהיסטוריה של מדינת ישראל של פרלמנט ילדים ונוער בפורום מחוזי וארצי. במליאה השתתפו נציגים מרמת-השרון, ביניהם מאיה נחום מכיתה ו'4 בתפקיד סגנית היו"ר, ויואב אייזנברג מכיתה ה'3 יו"ר פרלמנט הילדים העירוני ונציג רמה"ש.