מוגנות ותקנון בית הספר

תוכנית מוגנות
 
תוכנית מוגנות נבנתה על מנת לסייע בשמירה על אקלים חינוכי מיטבי בבית ספרינו. תוכנית מוגנות נבנתה באופן מדרגי ,דבר המסייע לתלמידים להבין ולעבור תהליך חינוכי גם כאשר שגו על מנת שהתנהגות בלתי רצויה לא תשוב.
במסגרת התוכנית נבנה התקנון הבית ספרי.
התקנון הוא מסמך המגדיר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר, בכפוף לנוהלי משרד החינוך.
תקנון בית הספר הוא למעשה אוסף של כללים ונורמות התנהגות אשר מטרתן להסדיר פעילות גומלין בתוך קבוצה. התקנון הבית ספרי הוא כלי ביטוי פורמאלי הקובע את אורח החיים בבית הספר ונכתב בהלימה לחוזר מנכ"ל. הקפדה ושמירה על כללי התקנון מאפשרת לתלמידים ללמוד בסביבה נעימה, שקטה ומוגנת.
בברכת שנת לימודים רגועה ונקייה מאלימות.
 
ריבי פנחס-גרינברג
רכזת תוכנית מוגנות
 
 
תקנון