אישור הסכמת הורים להשתתפות ילדם/ילדתם באתר ביה"ס

לוגו

טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באתר ביה"ס
 
על מנת לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל, עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך.
נא מלאו את הטופס המצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם והעבירו אותו למחנכת הכיתה.
אם תשנו בעתיד את דעתכם ותהיו מעוניינים לחזור בכם לגבי הפעילויות הנ"ל או לגבי חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב ואנו נמלא את בקשתכם.
 
להלן מבחר הפעילויות:
·                      רישום שמות הילדים באתר בית הספר.
·                      הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם.
·                       פרסום תוצרי תלמידים.
 
אני                               מביע את הסכמתי לשיתוף בני/בתי  _______________              
מכיתה                         בפעילויות האינטרנט הנ"ל:
 
·        רישום שמות הילדים באתר בית הספר.
·        הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם.
·        פרסום תוצרי תלמידים.
 
 
שם ההורה                                            
                                              
חתימה__________________________