סרטון

מקצועות הלימוד

הפרויקטים שלנו

מזל טוב לילדי החודש

יום הולדת שמח

גיא דובריש
  
יט שבט 24/01
דניאל הרטל
  
כו טבת 16/01
יונתן דו קורן בייקין
  
יד טבת 10/01
שיר אסתר מזרחי
  
טז שבט 23/01
יונתן שרעבי
  
כח טבת 04/01
אביב אברהם
  
ח שבט 15/01
מיכל שובל
  
ו שבט 31/01
עומר גולדברג
  
יג שבט 20/01
עפרי מלכה
  
יג טבת 13/01
מאיה זיו
  
יג טבת 03/01
אור אלעד
  
ה שבט 30/01
יובל גולדשטיין
  
ז שבט 31/01
קרני גוניק
  
כה טבת 11/01
טל לרר
  
ב טבת 02/01
לי זמיר
  
יד שבט 21/01
עדי מורינו
  
ט טבת 09/01
אמה ילין אוחנה
  
ה שבט 12/01
מיאה פלצינסקי
  
י שבט 25/01
דניאל רוטברד
  
יט טבת 05/01
חן לאה זמיר
  
יד שבט 21/01
אורי דוידוביץ
  
יא טבת 01/01
יהלי דן
  
כו טבת 16/01
ניל גזית
  
ב שבט 17/01
ליהיא מלכה
  
יג טבת 13/01
סיון קניאזר
  
יא שבט 30/01
רון ברעם
  
יח טבת 08/01
שיר דיארי
  
יח טבת 14/01
גלי לייבל
  
יח טבת 14/01
רותם אפורי
  
כב שבט 27/01
יהונתן ש שפרונץ
  
יז שבט 24/01
מיכאל אד זרה
  
ו שבט 13/01
גל זהר
  
כג טבת 23/01
איטן טול רודוי
  
יג שבט 20/01
נעמי דינ זרה
  
ו שבט 13/01
נועם סולל
  
יא שבט 26/01
יובל יוגב
  
ג שבט 22/01
שי אבידן
  
ב שבט 21/01
נעם מלינרסקי
  
יא טבת 07/01
אדם הולצמן
  
א טבת 01/01
ליעם ענבר
  
יט טבת 09/01
עמית אורן
  
יט טבת 15/01
ליאה דהן
  
טו טבת 10/01
אדם עבר
  
כד טבת 10/01
עמית גנון
  
כג שבט 30/01
מנור גרין
  
ה שבט 20/01
תמר אשדת
  
יב שבט 27/01
אלה מזור
  
כח טבת 24/01
אושר איתן
  
כ טבת 10/01
אורי אליה
  
כא טבת 21/01
עידן מרגלית
  
כח טבת 23/01
שוהם חבתן
  
ז שבט 14/01
אביב נוי
  
כט טבת 07/01
לני רוזן
  
ה שבט 30/01
מיה בכר פוטלר
  
יט טבת 14/01
אנה אסתר אלמוג
  
ה שבט 30/01
אמיתי מי שביט
  
ה טבת 05/01
יונתן בר-און
  
יד טבת 14/01
נועם טבח
  
יט טבת 05/01
איתי שחר
  
כז טבת 23/01
יהונתן זאבי
  
כד טבת 20/01
נגה וולף
  
יג שבט 18/01
מיה גזית
  
ב שבט 17/01
ליה וינשטיין
  
יח טבת 14/01
שקד זיו
  
ו שבט 13/01
טומי נתן אבניאלי
  
כז טבת 23/01
יאיר פיקר
  
ד שבט 29/01
אלה פלגי
  
יא טבת 06/01
דולב רוזטל
  
ז שבט 14/01
אורי מלניק
  
כג טבת 18/01
מיקה רום
  
כד טבת 10/01
גיא מלינרסקי
  
א טבת 01/01
ליעם רוזן
  
כו טבת 26/01
עופר המאיר
  
א שבט 26/01
איתי רוט
  
טז טבת 12/01
עידו טייבר
  
כא טבת 07/01
איתמר פרידמן
  
ב שבט 21/01
שני לבנת
  
יב שבט 19/01
אריאל טל
  
ו טבת 06/01
גילי שוייצר
  
יב שבט 19/01
עילי בן עוזיליו
  
ו שבט 11/01
איתי פודם
  
א שבט 26/01
מעיין כץ
  
יז טבת 03/01
נטע גולדמן
  
כז טבת 17/01
יובל רובין
  
כו טבת 16/01
איתי רוזנקרנץ
  
כד טבת 24/01
איתמר סבן
  
יב שבט 31/01
עמרי ענבר
  
יט טבת 09/01
מיה אסתר טורנובסקי
  
ט טבת 09/01
נוי נוף
  
י טבת 10/01
עידו דהן
  
ג שבט 22/01
שקד בלום
  
ד טבת 04/01