סרטון

מקצועות הלימוד

הפרויקטים שלנו

מזל טוב לילדי החודש

יום הולדת שמח

אמה בכר
  
כב תשרי 21/10
ליה רובין
  
כו תשרי 08/10
גיא דודיאן
  
כב תשרי 21/10
רוני שמואלי
  
יח חשון 26/10
יהב בן-סימון
  
טו חשון 27/10
גולי מגל
  
א חשון 19/10
אביגיל זלוטניק
  
כה תשרי 03/10
דן יצחק שבו
  
ג חשון 25/10
הראל זיתוני
  
כ תשרי 18/10
נלי סגל
  
יט תשרי 11/10
עומר ברדה
  
יג חשון 25/10
שני ליכטבלאו
  
א חשון 23/10
רוני שיזף
  
ל תשרי 28/10
יונתן שולמן
  
ג תשרי 01/10
אורן אלפרוביץ
  
כא חשון 29/10
עידו משה אמיגה
  
יד תשרי 13/10
ליה זלוטניק
  
יא תשרי 10/10
עומר מילמן
  
כז תשרי 19/10
יעל פלד
  
כד תשרי 12/10
ארי נתיב
  
ג תשרי 02/10
נועם עמיאל
  
כג תשרי 22/10
עמית מור
  
יז תשרי 15/10
נטע שפיגל
  
כח תשרי 06/10
אמה קורצקי
  
כו תשרי 08/10
יובל כהן גנור
  
יד תשרי 02/10
בן מרום
  
כד תשרי 12/10
נדב יוסף יודקביץ
  
ב חשון 24/10
הילי רוגב
  
יז תשרי 15/10
מור מאיר
  
ו תשרי 04/10
עומר מאיר
  
טז תשרי 08/10
גל שחר יעקב
  
ה תשרי 04/10
כרמל הלל סער
  
א חשון 23/10
אורי גת
  
ה תשרי 04/10
רוני בושנסקי
  
ג חשון 21/10
איתי מנש איזרדל
  
ל תשרי 29/10
יובל הולנדר
  
ט חשון 27/10
נויה סוסונקין
  
כג חשון 31/10
ליאור פסח
  
יב תשרי 10/10
עמונאל בורבה מזורסקי
  
טו תשרי 14/10
יונתן יע ון קולם
  
יח חשון 26/10
תום גנות
  
יג תשרי 01/10
אדם אריה גפן
  
כג תשרי 22/10
תמר אלון
  
טו תשרי 03/10
דן אברהם סווירי
  
א חשון 13/10
שירה גת
  
ד תשרי 02/10
יואב יפעת
  
ח תשרי 07/10
רון פלג
  
כז תשרי 05/10
מיה ברוך
  
יא חשון 29/10
גיא אורן
  
כג חשון 31/10
שיר ליכטבלאו
  
א חשון 23/10
מיכאל צ'סנוקוב
  
ו חשון 24/10
סתיו שבח
  
יד תשרי 13/10
בן שלום
  
כו תשרי 04/10
מיכל בראונשטיין
  
ח תשרי 06/10
שיר רוזין גוטספל
  
כז תשרי 26/10
עלמה שמיר
  
יז תשרי 16/10